Welkom!

Vacatures

Op deze pagina worden onze vacatures of trainees gepubliceerd. Via het sollicitatie- trainee formulier kunt u dan vervolgens reageren. Als op deze pagina geen formulier wordt aangeboden zijn er op dit moment geen vacatures of stageplekken beschikbaar. Spontane reacties worden niet in behandeling genomen tenzij anders vermeld. Hiermee willen wij voorkomen dat mensen bepaalde verwachtingen hebben als zij spontaan reageren.

De werving en selectie van potentiële kandidaten geschied uitsluitend zonder tussenkomst van een recruiter organisatie. Onze afdeling HR Werving & selectie is volledig belast met de werving van nieuwe medewerkers en/of trainees.

De selectie geschied volgens ons stappenplan:

1e fase

  • Brief selectie
  • Motivatie beoordeling
  • Opleiding en werkervaring

Na deze 1e fase wordt de kandidaat uitgenodigd of afgewezen (met onderbouwing). Leeftijd speelt in de 1e fase geen rol en is geen rede voor ons tot afwijzing.

2e fase

  • Oriëntatiegesprek
  • Elevator pitch
  • Sollicitatie (STAR interview)

Na deze 2e fase wordt de kandidaat uitgenodigd voor de 3e tevens laatste fase in ons stappenplan, of afgewezen (met onderbouwing).

3e fase

  • Vervolg gesprek
  • Presentatie specifieke opdracht

Na de derde fase wordt de kandidaat in kennis gesteld en een start datum besproken. Indien er sprake is van afwijzing wordt de kandidaat in kennis gesteld met onderbouwing.

Ons bedrijf hanteert een proeftijd van een maand. Nadat de kandidaat/ medewerker geschikt wordt bevonden zal een contract aangeboden worden van 7 maanden. Na deze periode wordt een jaar contract c.q. vast dienstverband aangeboden als de kandidaat/ medewerker geschikt wordt bevonden.

Tevens worden onze arbeidsvoorwaarden besproken en volgt op de startdatum een introductieperiode, waarin de nieuwe medewerker volledig begeleid wordt. Deze introductieperiode wordt afgesloten met een toets. Deze toets is bedoelt om te bezien welke aandachtspunten er zijn en hoe de kandidaat verder begeleid zal gaan worden. Vervolgens wordt de nieuwe medewerker in de betreffende functie geplaatst.

Consultned 

Postbus 1130

1200 BC  HILVERSUM

Klantenbeheer  

Tel. 036-246296                  

info@consultned.com                   

 © 11071998 | Consultned. All Rights Reserved. KvK 32069909 | © Consultned.com | © Consultned.nl (media)