Training Klanttevredenheid 

Klanttevredenheid wordt soms onderschat, doch is een 'hot item'. Zo ook voor uw bedrijf. 
Door onze "down-top' methode bereikt u de klant en de klant uw bedrijf. 

Klanttevredenheid is de visitekaart van de onderneming.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat werkprocessen vanaf het bureau worden gemaakt en aangeboden, 
terwijl de behoefte van de klant op een ander niveau ligt.

Uit de praktijk blijkt, dat de klant meer behoefte heeft aan het juiste (kwalitatieve) antwoord op de vraag, waardoor een langere wachttijd

Er wordt vaak gesuggereerd dat de klant snel iemand aan de telefoon wilt hebben, om zijn of haar verhaal te doen. 

acceptabeler wordt bevonden. Een keuze menu dient beperkt te zijn. Doorverbindingen met verschillende personen wordt als storend ervaren. 

Irritaties ontstaan ondermeer bij klanten, als een groot keuze menu wordt aangeboden, waarin specifiek voor elke dienstverlening een keuze gemaakt dient te worden. Dit is tijdrovend en klantonvriendelijk. In plaats van klanttevredenheid te bewerkstelligen wordt het tegenover gestelde bereikt. Specialisme van goed opgeleid personeel is een pré. 

Voorbeeld een timmerbedrijf met een keuzemenu, waarin uitsluitend de doelgroep wordt vermeldt is klantvriendelijker dan alle houtsoorten in een keuzemenu op te nemen. 


Beloftes

Beloftes zijn goed als ze ook binnen de afgesproken termijn waar gemaakt kunnen worden. Duidelijkheid is een vereiste. Zo ook de afhandeltijd. Bedenk dat termijnen acceptabel moeten zijn voor de klant, maar ook effectief voor jouw bedrijf. 


Beloftes nakomen.

Klantbehoefte

Klantevredenheidsonderzoek is zinvol als de processen afgestemd zijn op de klantbehoefte. Indien er vragen worden gesteld maar de antwoorden ontbreken of niet in relatie zijn met uw producten, heeft een onderzoek c.q. analyse geen zin en zal de klant op termijn geen deelnemer meer zijn. Los van de inverstering die u als ondernemer hebt gedaan. 

Het is aan te bevelen, om uw klanten informatie te verstrekken over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen, die u als ondernemer neemt om klanttevredenheid te bevorderen. 

U bereikt daarmee, dat de klant zich serieus genomen voelt en dat heeft een meerwaarde. De vertaalslag: klanttevredenheid, stijging van de omzet.