De arbeidsmarkt is er voor iedereen.

PODA training

Consultned heeft onderzoek gedaan naar de beleving van mensen die geen werk meer hebben of zich juist willen ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Daartoe hebben gesprekken plaats gevonden met mensen vanuit diverse branches. Eveneens zijn ondernemers, overheidsinstellingen en uitkeringsgerechtigden gehoord. Opvallend is dat er voor de arbeidsmarkt al diverse trainingen en coaching trajecten worden aangeboden. Echter gebaseerd op algemene situaties en omstandigheden. Rede voor ons om de PODA training© te ontwikkelen. Lees meer op deze pagina.  

  • Brainposition
  • Brief en cv opstellen.
  • Voorbereiding gesprek. 
  • Elevator pitch (verkoop presentatie).
  • Oefening sollicitatie.
  • Feedback door onze trainer.
  • Sociale media.
  • Personal video voorbereiding.
  • Afwijzing; hoe te handelen? 

U leert hoe te profileren op de arbeidsmarkt, wat uw unieke talenten (kern kwaliteiten) zijn. Onderdelen van de trainingen naar behoefte worden behandeld. Voordeel van deze methodiek is dat de aandacht specifieker is en uiteindelijk leidt dit tot efficiëntie en resultaat.

Voor wie? 

De training is bedoelt voor mensen, die werkeloos dreigen te worden, of al werkloos zijn en een uitkering krachtens de WW of Bijstandswet ontvangen. Ook voor herintreders, mensen met een Wajong status, ofwel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen vanaf 45 jaar en ouder behoren eveneens tot de doelgroep. Doelstelling; mensen nog sterker te maken voor de arbeidsmarkt.

Subsidie Overheid

Vanaf 1 januari 2017 worden trainingen nog maar gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid. Dit betekent onder meer dat beperkt trainingen aangeboden zullen worden aan werklozen vanaf 50 jaar en ouder. Dat laatste is vanuit het publieke stelsel geredeneerd een logische beslissing. Immers publieksgeld kan in onze beleving beter besteedt worden aan doorlooptijden van uitkeringen en de daarbij behorende medische beoordelingen. De overheid zou dan re-integratie subsidies/ vergoedingen in kunnen zetten en besteden aan bedrijven, die daartoe de gekwalificeerde trainers in huis hebben. Eveneens is het zinvol om de uitkeringsgerechtigden zelf te laten beslissen waar zij behoefte aan hebben en de subsidie direct beschikbaar stellen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Consultned heeft de politiek hier meerdere keren op geadviseerd en geattendeed. Mensen, die bijvoorbeeld slechts vele jaren bij één werkgever hebben gewerkt en door de veranderingen op de arbeidmarkt door de bomen het bos niet meer kunnen zien, zullen er baat bij hebben als zij zelf mogen beslissen.

En bepalen hoe de subsidie van bijvoorneeld € 1000,00 wordt besteed. Wij vinden het onacceptabel om mensen in een tijd van veranderingen niet aan het arbeidsproces deel te laten nemen (waaronder mensen met een handicap en mensen die tot de doelgroep 50+ ressorteren).

gallery/attachments-Image-klantenservice-new-2-jpg

Daarom hebben wij de PODA training ontwikkelt. In onze beleving een gefundeerde basis, om aan een nieuwe baan te komen. Enerzijds om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, anderzijds de samenwerking met ondernemers die eveneens een rol spelen in onze PODA training. Ondernemers kunnen zich als participant aanmelden om deel uit te maken van ons netwerk.

Oprechte motivatie van de kandidaat is essentieel, om onze trainingen goed te kunnen doorlopen.  

Mensen (particulieren) kunnen ook zelf reageren en zich laten inschrijven voor de PODA training. Heeft u een Bijstandsuitkering of WW uitkering check onderstaande button voor meer informatie.

Gemeenten

Gemeenten kunnen onze PODA training inhuren door het subsidiebudget vanuit de Overheid te hanteren en aan te wenden voor mensen, die werkloos zijn, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of boventallig worden door essentiële veranderingen op de werkvloer. 

  "Samen efficiënt voor de cliënt!".

Sociaal isolement

Werklozen verkeren vaak in een vicieuze cirkel, doordat geen werk verkregen wordt. De gevolgen; financiële achterstand, extra begeleiding, gezinsproblemen, gezondheidsklachten en sociaal isolement.    Het laat zich raden dat onze PODA training uitkomst kan bieden om dergelijk problemen te voorkomen.

De verbinding tussen mens en werk.

De PODA trainingen 

De PODA trainingen worden in groepsverband van minimaal 8 tot maximaal 12 personen gegeven. Zodra voldoende deelnemers zich hebben aangemeld en de selectie heeft plaatsgevonden wordt de kandidaat door onze afdeling Klantenbeheer benaderd.  

gallery/attachments-Image-blond-vrouw-a

De trainingen bestaan uit maximaal 5 tot 7 dagdelen en kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden. De indeling van de groepen is afhankelijk van opleidingsachtergrond en het niveau van de kandidaten. Maatwerk is verdisconteerd in de trainingen en herkenbaar voor de betreffende deelnemers. Wij zorgen voor de locatie. Dagdelen, anvangstijden en locatie worden bekend gemaakt zodra de nieuwe trainingsgroep is geformeerd

Samen voor jouw toekomst!
Het intake gesprek, om nader kennis te maken met elkaar.

Na volledige deelname van de trainingen ontvangt de deelnemer ons PODA certificaat.

Geadviseerd wordt om alle trainingen bij te wonen voor een optimaal resultaat.                                                                                        

Intake gesprek

Na aanmelding zal het intake gesprek plaatsvinden.

Het intake gesprek geschied bij de kandidaat thuis, of op kantoor. Het intake gesprek is vrijblijvend en in principe kosteloos. Daar bedoelen we mee dat als de kandidaat niet wenst deel te nemen het intake gesprek in rekening gebracht wordt. Bij deelname aan de trainingen is het intake gesprek kosteloos. Voor deze training is het intakegesprek gesteld op slechts € 35,00. Van de kandidaat wordt uiteraard volledige motivatie en doorzettingsvermogen verwacht. Alleen dan zijn namelijk de trainingsessies zinvol.

 

Tijdens het intake gesprek wordt de kandidaat geïnformeerd over de trainingen en de kosten. De kandidaat ondertekend het contract, om deel te kunnen nemen aan de trainingen. Mensen zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor betaling van het trainingsgeld aan ons. In bepaalde situaties bieden wij ondersteuning. Te denken valt aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of zijn niet communicatieve vaardigheden aan de orde. Het spreekt voor zich dat potentiële kandidaten bij hun uitkeringsinstantie informeren naar de vergoedingsregeling. Zie s.v.p. ook onderstaande buttons voor meer informatie met betrekking tot uitkeringsgerechtigden van Gemeenten en UWV. Raadpleeg altijd de betreffende websites voor de meest actuele informatie. 

Privacy

Persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zijn niet beschikbaar voor reclame doeleinden, derden, of andere commerciële instellingen. Consultned hanteert het privacy protocol. Na deelname worden uw gegevens uit onze administratie verwijderd na een half jaar. De cliënt heeft de mogelijkheid om zijn of haar gegevens eerder uit onze administratie te laten verwijderen. Tijdens de trainingen wordt een veilige omgeving gecreëerd, wat betekent dat eventuele emotionele communicatieve uitingen binnen de groep blijft en zo nodig worden besproken. Elke deelnemer wordt met respect behandeld. Voor deelname van de trainingen is het van essentieel belang, om de Nederlandse taal te beheersen en te schrijven.   

Welkom bij Consultned.

Onze brochure downloaden? Check de brochure pagina.

Aanmelden vanuit de werkgever of overheid? Hanteer s.v.p. ons contact formulier.

Kosten lesgeld PODA training

25% PODA training korting voor uitkeringsgerechtigden. Lees meer.

Check de kosten button voor informatie over het lesgeld.

Indien u niet in aanmerking komt voor een subsidieregeling bieden wij de mogelijkheid om het lesgeld in termijnen te betalen. 

gallery/attachments-Header-published_image_3

PODA training aanmelding

Naam  
E-mail  
Telefoon  
Ik heb al een training gevolgd  
Mijn opleidingsniveau  
Bericht (toelichting)  
  
  
gallery/attachments-Image-consultned-11-7-2019

Klantenbeheer  

Tel. 036-246296                  

info@consultned.com                   

Volg ons op Twitter.
Bekijk ons op YouTube.
Volg ons op Facebook.

Consultned 

Postbus 1130

1200 BC  HILVERSUM

 © 11071998 | Consultned. All Rights Reserved. KvK 32069909 | © Consultned.com | © Consultned.nl (media)