Onze Organisatiescan; denken in mogelijkheden en kansen benutten.

Organisatie- Quick Scan     

Een Organisatie- of Quick scan van uw onderneming is van essentieel belang, om de 'pijn punten' van uw onderneming of team inzichtelijk te maken. U krijgt een realistisch beeld van hoe uw bedrijf er voor staat. De Quick scan zien wij als een 'foto' van uw bedrijf. De Organisatie scan gaat dieper in over kwaliteit, kosten en kwantiteit.

gallery/attachments-Image-t-diversen

Organisatie- Quick Scan

Wat doen onze organisatie adviseurs?

Onze organisatie adviseurs werken in opdracht van een onderneming, instelling of organisatie. Zij werken aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Zo richten zij zich op:

gallery/attachments-Image-Quickscan
  • Vaststellen van de aard en mogelijke oorzaken van deze vraagstukken.
  • Het aandragen van alternatieven voor oplossingen.
  • Duidelijk maken van redelijkerwijs te verwachten consequenties.
  • Het aanreiken of ontwikkelen van methoden en procedures.
  • Begeleiden van veranderingen.
  • Personele consequenties.
  • Anderszins kennis en ervaring ten dienste van de opdrachtgever te stellen.

 

 

De organisatie adviseur geeft vooraf ook advies met betrekking tot de verschillen tussen de Quick Scan en Organisatie Scan.

gallery/attachments-Image-relatie-mensen

Wat is het verschil?

Quick Scan

Quick Scan brengt de huidige situatie in beeld. Het bijbehorend tarief wordt bepaald door de omvang van de opdracht.

Organisatie Scan

De Organisatie Scan brengt transparant en helder de kansen, om de service te verhogen en de kwaliteit te vergroten evenals de kosten te reduceren conform het RORC-model®. 

In deze situatie wordt de courtage over de mogelijke kostenbesparing berekend.