Methoden en technieken

Methoden en theorieën 

Door ons team worden methodes en theorieën gehanteerd met als doel competenties van personen te verbeteren.
Daartoe zijn test modules ontwikkeld.

Motivatie, talenten en mogelijke groeidomeinen, bepalen of de functie geschikt, of geschikt te maken is voor de persoon.
Hierdoor kom je als opdrachtgever tot een beter inzicht.

Consultned kan (individuele) trajecten aanbieden, waaronder re-intergratie en verzuimbegeleiding.
Evenals intake- en selectie gesprekken, wat een waardevolle aanvulling is voor uw bedrijf.

Voor gemeenten is onze wijk- districtscoach de spil tussen de persoon en zaakbelanghebbenden.
De oplossing voor 'probleemgezinnen' en 'achterstandswijken'. De informatie die we u bieden geeft u een goed beeld over personen en/of de gezinssituatie.

Samen voor jouw toekomst! Wij streven ernaar om organisaties en individuen te ondersteunen bij het vaststellen van hun visie, zodat hun dromen en doelen werkelijkheid worden. Wij kunnen u helpen bij organisatorische veranderingen, empowerment, het verlevendigen en verlichten van individuen en organisaties en bij het stimuleren dat werknemers zich naar hetzelfde doel richten.

 

SMART-principe  

Concrete doelstellingen voldoen aan het SMART-principe. Ze zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden.
Efficiënt, als de persoon gemotiveerd genoeg is, om de doelstelling te behalen. Concreet: maatwerk.

NLP-model

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een model voor communicatie.

STAR-interview methode

Consultned hanteert de STAR-interview methode (Situatie, Taak, Actie en Resultaat).

 ► Enkele (door ons gehanteerde) methoden schematisch afgebeeld. 

gallery/attachments-Image-communicatie-model
continuüm-begrippen
Freuds theorie
Gespreksmodellen
Quickscan Consultned
Human schema
Win-win matrix Consultned
Communicatiemodel schema
gallery/attachments-Image-Kwadrant-bepaling-2019

video