Loopbaan advies

gallery/attachments-Image-gesprek

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur, aldus het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De betreffende loopbaanadviseur declareert rechtstreeks bij het Ministerie.

Welke taak heeft onze loopbaanadviseur?

Onze loopbaanadviseur is iemand die onder andere werknemers (of andere doelgroepen) adviseert op carrièregebied. Vragen die onze loopbaanadviseur met zijn of haar cliënt bespreekt zijn:

 • Welke studierichting, vakgebied of beroep past bij jou?
 • Wat voor type persoon of werknemer bent u?
 • Waar liggen jouw kansen c.q. talenten?
 • Welke ambities heb je?
 • Op welke vlakken heb je successen behaald of wil je nog behalen in bijvoorbeeld jouw werk?
 • Op welke vlakken kun je nog verbeteren?
 • In hoeverre wil je investeren in jouw carrière?

 

De werkzaamheden van onze loopbaanadviseur:

 

 • Het voeren van loopbaangesprekken met cliënten, met als doel het achterhalen van de wensen, behoeften, talenten, interesses, verbeterpunten en relevante karaktereigenschappen van de bewuste persoon
 • Houden van spreekuur eventueel met een collega loopbaanadviseur voor nieuwe of bestaande cliënten
 • Adviseren van scholieren of studenten omtrent vervolgopleidingen, vakgebieden, beroepen etc.
 • Afnemen van bijvoorbeeld interesse- of beroepskeuzetests
 • Zo nodig overleg met collega adviseurs (eventueel bespreken van individuele cliënten)
 • Opstellen van rapportages van het besprokene
 • Adviseren van overige professionals (bijvorbeeld HR-managers of P&O-medewerkers) omtrent individuele cliënten 

 

 

Aanmelden voor onze loopbaanadviseur? 

Dat kunt u doen via onze contactpagina. Vermeldt s.v.p. dat het gaat over loopbaanadviseur. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een intake gesprek.

gallery/attachments-Image-career_1