Communicatie training

Mondelinge communicatie de sleutel naar klantencontact. Onze trainingen en coachingen brengen uw medewerkers tot het gewenste professioneel niveau.

Resultaat: kwaliteit, kwantiteit, klanttevredenheid en kostenbesparend.

Communicatie ten opzichte van klantencontact


Communicatie in de vorm van klantencontact is in deze tijd nog belangrijker geworden. Door de crisis zagen ondernemers hun omzet teruglopen, met alle gevolgen van dien. Na deze periode en inflatie maakt dat consumenten kritischer geworden zijn. Daarnaast de concurrentie met betrekking tot de webwinkels hebben een grote impact op de klantenstroom in de winkels. Redenen genoeg om het bedrijfsconcept op de klantbehoefte aan te passen. Bijvoorbeeld winkelpersoneel professionele trainingen aan te bieden, die erin voorzien, dat klanten de producten aanbesteden in de winkel, of via de website de bestelling in de winkel op komen halen. Dat laatste biedt de uitdaging om de klant(en) binnen de winkel te houden en met een of meerdere aankopen de zaak verlaten. Dat vraagt om specialisme van uw medewerkers.

Er zijn meerdere situaties denkbaar, waar ondernemers, winkeliers of overheidsinstellingen met klanten mee te maken hebben, als het gaat over het aanbieden van producten.

Communicatiemodel |  demo video basis communicatie training

Demo basis communicatie

Wat verstaan we onder mondelinge communicatie?

• Gebruikmakend van duidelijke taal

• Meningen of ideeën aan anderen duidelijk maken

• Gebaren en non-verbale communicatie

• De taal en terminologie aanpassen aan de anderen 

 

 

gallery/attachments-Image-CCC-jpg

Customer Communication College

Wij vinden klanttevredenheid van essentieel belang. Daartoe is het Customer Communication College opgericht, (de eerste in ons land), met de doelstelling klanttevredenheid, kostenbesparing, kwantiteit en kwaliteit te vergroten.
 

Elke doelgroep die met klanten te maken heeft, (bijvoorbeeld callcenters, klantenservicebalies, of winkelpersoneel) kan zich aanmelden, voor onze trainingen. 
Het Customer Communication College biedt deze trainingen aan en is een divisie van Consultned. Lees meer over klanttevredenheid op onze website.
 

Training klantcontact

  
Afhankelijk van uw bedrijfsvoering wordt in overleg met uw contactpersoon bepaald, na onze quickscan, welke modules er ingezet worden. Zowel uw huidige personeel als eventueel nieuw personeel kan bij het Customer Communication College opgeleid worden, om de klanttevredenheid in de praktijk te vertalen en toe te passen. 
 

Modules
 
De modules worden zowel individueel en klassikaal gegeven op vier zaterdagen*, zodat de bedrijfsplanning ongewijzigd kan blijven.
 

De trainingen zijn klassikaal vanaf 10:00 tot 14:00 uur.
Individuele trainingen op aanvraag. 
De modules worden afgesloten met een eindmodule en bijbehorend Consultned Customer Certification.

*Lestijden kunnen afwijken van bovenstaand overzicht.
 

  
          Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze communicatie training? Hanteer s.v.p. het contactformulier op de contactpagina.

Praktijk
 
Na de modules is de kandidaat in staat om klanttevredenheid in

de praktijk toe te passen.