Bedrijfstraining

Sterk in ons werk!

Als u een probleem hebt dat opgelost moet worden, of u wilt protocollen en procedures herzien, een betere werkomgeving tot stand brengen of u hebt behoefte aan een specifiek trainingsprogramma, neem gerust even contact met ons op en we zullen met u samenwerken, om uw doelen te bereiken.

gallery/attachments-Image-t-training_8

Bedrijfstraining

Voor ons betekent dat maatwerk. Concreet; we maken een afspraak met elkaar en brengen de behoefte in kaart. Vervolgens werken we dit uit in een bedrijfstraining op maat. Voorbeelden van onze trainingen zijn:

 • Boventallig personeel
 • Begeleiding van werk naar werk
 • Inkrimping onderneming
 • Veranderingsmanagement
 • Quick scan/ organisatie scan
 • Ziekteverzuim personeel
gallery/attachments-Image-t-training_2
gallery/attachments-Image-les

  Veranderingsmanagement

Advisering op het gebied van veranderingsmanagement of inkrimping van personeel in uw bedrijf, met aansluitend coaching van personeel? We zien en horen beide 'partijen' en komen tot een oplossing.

Coachen van mensen heeft in de afgelopen jaren als managementinstrument en middel voor persoonlijke ontwikkeling een enorme groei doorgemaakt. De werkomgeving verandert en coachen is in veel bedrijfstakken en ondernemingen het uitgelezen middel om mensen te leren omgaan met veranderingen en uitdagingen. Door mensen te motiveren en in te gaan op hun specifieke kwaliteiten bereiken we mooie resultaten.

Coachen is in veel bedrijfstakken en ondernemingen het uitgelezen middel om mensen te leren omgaan met veranderingen en uitdagingen. Door mensen te motiveren en in te gaan op hun specifieke kwaliteiten bereiken we mooie resultaten.
 

Het spreekt voor zich dat na onze coachsessies personeelsleden hun doelen kunnen bereiken.

Ons adviesproces

In ons adviesproces doorlopen we zes fases: 

 • aanmelding 
 • intakegesprek
 • analyse (gegevens) 
 • advisering/actieplanning
 • werk
 • evaluatie

 Afhankelijk van de behoefte wordt een coaching of training ingezet.