Actueel & berichten

Op deze pagina treft u informatie aan. Cliënten informatie en bepaalde kortingen worden op het cliëntenportaal vermeld. Nieuw logo op onze websites.

PODA training (profileren op de arbeidsmarkt)

Na de zomervakantie zal in de maand september weer gestart worden met de PODA trainingen. Aanmelden kunt u via onze website. Trainingen die al gestart zijn lopen gewoon door. Inschrijven voor onze PODA training s.v.p. via het contactformulier. De PODA training kan ook 's avonds gevolgd worden. Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier. De PODA training wordt klassikaal gegeven.

Bij ons kan iedereen zich aanmelden. En dat houden we ook zo.

Onze reactie op het interview van Mw. Froukje de Jonge m.b.t. vluchtelingen:

Een bekend probleem. Maar het hoeft geen probleem te zijn. Bij alle plannen die er gemaakt worden moet er een’ kop en staart zijn’ om het maar even populair uit te drukken. Als Nederland vluchtelingen wil opvangen moet eerst vooraf bekend zijn hoeveel vluchtelingen er toegelaten kunnen worden. Daarmee schep je duidelijkheid en ontstaan er geen ad hoc acties, waar niemand op zit te wachten. Vervolgens zal er een zogenaamde instroomopleiding aan de orde moeten zijn. Wat is Nederland? Wat breng je ons en wat verwachten we van jou? Waarmee kunnen we je faciliteren?
De Nederlandse taal eigen maken is een pre, opdat we dan goed met elkaar kunnen communiceren. De duur van de opvangcentra verkleinen naar maximaal 3 maanden. Aansluitend verhuizen naar een beschikbaar gestelde woning.

Essentieel is het inregelen van een internationale basisschool waar vluchtelingen naar toe gaan, met in het vooruitzicht diverse studie richtingen op LBO/MBO/HBO/WO niveau. Daarnaast kunnen zij zich nuttig maken in verzorgingstehuizen, bedrijven en andere sociale instellingen, zodat ze lekker aan het werk kunnen, zolang zij hun opleiding nog niet hebben afgerond. Alleen een uitkering krachtens de Bijstand biedt geen perspectief. Hiermee kweek je onrust en verveling iets wat we zelf ook niet willen. Bovendien worden vluchtelingen dan negatief beoordeeld en krijgen ze de bekende stempel op gedrukt.

 

 

Richt sociale landelijke werkplaatsen op, zodat mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen gerelateerd aan de studierichting, die zij gekozen hebben. Met de producten die verkocht worden kun je dergelijke projecten financieren. Zorg dat vluchtelingen verspreid wonen dat helpt eveneens met de integratie. Laat ze hun ervaringen delen met ingezetenen, door integratiegesprekken te arrangeren in bijvoorbeeld buurthuizen. Zo ontstaat begrip voor elkaar. 

 

Regel goede uitstroom in. Maak beleid indien mensen echt niet in Nederland willen verblijven, opdat zij elders in Europa opgevangen kunnen worden of eventueel in een van de buurlanden waar ze vandaan komen. Als wij niet meer in Nederland kunnen wonen zullen we in principe ook uitwijken naar landen zoals België en Duitsland. Met de wensen van vluchtelingen moeten we in onze beleving ook rekening houden. Gemeenten zouden eveneens gebruik kunnen maken van de input van bedrijven. Vaak zie je dat gemeenten externe partijen buiten de deur houden een gemiste kans. 

 

Conclusie: Als we vluchtelingen serieus nemen zullen we planmatig moeten werken. Een mooie uitdaging voor na de verkiezingen!

Vluchten doe je niet zomaar...

Convenant UWV, Gemeente Almere en Randstad een feit.

Met de komst van de Floriade is een samenwerkingsverband de sleutel van succes. We waren er vanmiddag bij, toen de diverse sprekers de presentaties aan de belangstellenden presenteerden. Doelstelling: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Uitgangspunt is om 340 mensen te re-integreren. Een mooi initiatief. 9-4-2018

Floriade werkbedrijf van start.
Bron: De Telefoongids d.d. 27-11-2018

Reviews

Reviews een beoordeling over hoe we onze dienstverlening uitvoeren en de beleving van de klanten. Je kunt er niet omheen vinden wij. Immers klanten maken het bedrijf, of netwerk waarin je opereert. Reden genoeg om elke review serieus te nemen en je dienstverlening te evalueren. Wat gaat goed en hoe kunnen we ons nog meer verbeteren? Maar ook open durven te staan voor kritische klanten en de verbeter punten in plannen van aanpak te realiseren. Dat deden we en dat blijven we doen. Logisch toch?! Klanten maken je dienstverlening. Bent u het eens?

Informatie uitkeringsgerechtigden

Consultned biedt mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden. Check de pagina's waarin diverse trainingen/ coachingen zijn beschreven.

Contactpagina

Social media

Wij maken gebruik van Twitter, LinkedIn en Facebook. 

 Check onze brochures via de brochure logo. 

Download onze brochure.
Profileren op de arbeidsmarkt, doen we toch allemaal!

Werk en inkomen

Gemeenten verstrekken uitkeringen, waaronder uitkeringen krachtens de Bijstandswet. Consultned heeft voor gemotiveerde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuw leer- werkconcept (Hierna te noemen LWC) ontwikkelt. Doelstelling is om mensen met bijvoorbeeld een Bijstandsuitkering perspectief te bieden in de vorm van betaald werk. Daartoe zijn onderhandelingen noodzakelijk met gemeenten, om dit LWC tot uitvoering te brengen. De doelgroep waar Consultned de mogelijkheden bestudeert is de provincie Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek. Het is van belang dat gemeenten dit nieuwe LWC ondersteunt. Feitelijk komt het erop neer dat de werving en selectie door de gemeenten geschied en vervolgens deze personen geschikt acht voor arbeid. Vervolgens vinden de trainingen plaats op locatie van de beoogde werkgever. Daartoe is het van belang dat werkgevers zich aanmelden als participant bij Consultned. Daarna volgt een selectie door Consultned in samenwerking met de betreffende ondernemer. Bedrijven die interesse hebben kunnen zich gratis aanmelden, door gebruik te maken van onderstaande button.

Naar aanmelding ondernemersformulier.
gallery/attachments-Image-50-voordelen

Arbeidsongeschiktheidskeuringen

Tijdens onze trainingen komt vaak de vraag naar voren, dat mensen twijfelen over de wijze waarop arbeidsongeschiktheids-keuringen door verzekeringsartsen plaatsvinden. En waarom slechts één verzekeringsarts de arbeidsongeschiktheid vaststelt. Dat laatste brengt ons tot het volgende idee. Laat een commissie van verzekeringsartsen (bijvoorbeeld drie verzekeringsartsen) de arbeidsongeschiktheid beoordelen. Daarmee wordt voorkomen dat slechts één persoon de arbeidsongeschiktheid bepaald. Elk mens handelt vanuit zijn referentiekader, voor de een zijn psychische klachten een rede om een uitkeringsgerechtigde arbeidsgeschikt of arbeids-ongeschikt te beschouwen. De gevolgen kunnen desastreus zijn voor de uitkeringsgerechtigde. Door een commissie te laten bepalen of arbeidsongeschiktheid aan de orde is wordt een hoop leed bespaart. Zo ook de nasleep van een eventuele beroepszaak, om maar niet te spreken van de financiële gevolgen voor de cliënt en de uitkeringsinstantie. Wij noemen dat effectief, preventief en efficiënt handelen. Conclusie een win-winsituatie ook als arbeidsgeschiktheid aan de orde is kan de uitkeringsgerechtigde zich volledig toewijden voor de arbeidsmarkt. En nu maar hopen dat ons advies wordt overgenomen door de verantwoordelijken.   

PODA trainingen 

De PODA trainingen starten elke maand in de tweede week. De groepen bestaan minimaal uit 10 en maximaal 12 personen. De  trainingen worden overdag en 's avonds gegeven. Aanmeldingen via onze contactpagina. In de maanden juli en augustus 2018 worden uitsluitend PODA trainingen 's avonds gegeven. Nieuwe groepen vanaf 1 september 2020. Geef je op vóór 15 augustus 2020. De PODA trainingen worden het hele jaar gegeven. Uitzonderingen zijn de maanden juni, juli en augustus.

Landelijke Cliëntenraad 6-4-2017

De Landelijke Cliëntenraad hield op 6-4-2017 een congres in Nieuwegein. Daar was ook de AWVN vertegenwoordigd. Deze vereniging adviseert werkgevers. Wij van Consultned waren er bij en hebben uiteraard ons RORC model onder de aandacht gebracht. De betreffende spreker verstond zijn vak en gaf een heldere uitleg over de ontwikkelingen die in bedrijven aan de orde zijn of aan de orde zouden moeten zijn. Compliment AWVN. 

RORC op video 

Niet alle ondernemers en overheidsinstanties zijn op de hoogte van ons RORC model®, terwijl dit model tot grote gevolgen kan leiden in uw onderneming. Kwaliteit en service staan centraal en zijn essentieel in de bedrijfsvoering. Voor ons van zelf sprekend, dat deze onderdelen op niveau zijn, ofwel de prestaties omhoog gaan. En dat terwijl de kosten omlaag gaan? Het kan inderdaad. Nieuwsgierig? Maak gewoon een afspraak met onze organisatie adviseur. Hij of zij zal u kunnen informeren. Het mooie van dit model is dat u uiteindelijk zelf bepaald wat u onder kwaliteit en service verstaat.

Conclusie: werken met het RORC model zal leidt tot efficiëntie in de organisatie en dat is goed voor uw personeel en klanten.

Consultned werkt aan verdere samenwerking met overheidsinstellingen. 

Het is bekend dat mensen vanaf 45 jaar moeilijk meer aan een nieuwe baan kunnen komen. UWV biedt trainingen aan voor mensen vanaf 50 jaar. De overheid subsidieert deze trainingen tot 1 oktober 2016. Door deze wijziging zullen uitkeringsgerechtigden nog meer zelfstandig de arbeidsmarkt moeten betreden om aan een nieuwe baan te komen. Voor mensen met een Bijstandsuitkering bestond feitelijk geen training. Eveneens voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.Wij hebben onderzoek gedaan en een nieuw concept ontwikkelt. Onze doelstelling is om iedereen aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Dat bereik je door een samenwerkingsverband te creëren met overheidsinstellingen en commerciële partijen. Streven is naar een samenwerkingsverband tussen Overheidsinstellingen, Consultned en Ondernemers (Werkgevers).

Het Onovuw model brengt bedrijven in beweging.

Wij hebben onderzoek gedaan en een nieuw concept ontwikkelt. Onze doelstelling is om iedereen aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Dat bereik je door een samenwerkingsverband te creëren met overheidsinstellingen en commerciële partijen. Streven is naar een samenwerkingsverband tussen Overheidsinstellingen, Consultned en Ondernemers (Werkgevers).

Samengevat komt het erop neer dat wij de intake en behoefte van de cliënt inzichtelijk maken en reguliere trainingen aanbieden. Daartoe is de PODA training efficiënt en doeltreffend. De oriëntatie in de onderneming wordt door de gemeente of UWV gerealiseerd. Stage in de onderneming biedt de betreffende werkgever. De specifieke bedrijf gerelateerde training wordt door de werkgever verzorgd met ondersteuning van Consultned. Proefplaatsing wordt door de gemeente of UWV beoordeeld en gerealiseerd. Evaluatiegesprekken door de arbeidsadviseur van Consultned. Tevens wordt bepaald in samenspraak met de ondernemer en de arbeidsadviseur of de baan in een vast contract kan worden omgezet.

Werkgevers kunnen vacatures ten behoeve van werknemers binnenkort kenbaar maken via onze website. Consultned bekijkt welke personen aan het profiel voldoen. Check regelmatig de actueel pagina.

Nieuwe video presentatie i.s.m. onze cliënten.                                                                  

Gemeentelijke projecten

In samenwerking met ons mediateam en enkele cliënten heeft Consultned.nl een nieuwe videopresentatie van onze dienstverlening op YouTube geplaatst. Voor de samenstelling van deze video impressie is vooraf onderzoek gedaan onder onze doelgroepen. Essentieel vonden wij, omdat onze dienstverlening mede door onze cliënten wordt bepaald.

Een van de vele gemeentelijke projecten. Het is van essentieel belang als externe partijen eveneens in de doelstelling, om mensen aan het werk te helpen worden betrokken. De PODA training biedt dan uitkomst.

gallery/attachments-Image-werk_1
Check s.v.p. de pagina

Consultned biedt u de mogelijkheid om na te gaan welke dienstverlening bij u past, om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, door de JobMatch vragenlijst in te vullen. Hoe? Heel eenvoudig check de JobMatch vragen button.

Werkloos en/of Bijstand?

Mensen met een Bijstandsuitkering komen soms moeilijk aan het werk, omdat zij bijvoorbeeld al geruime tijd geen deel meer uitmaken van het arbeidsproces. Leeftijd of opleiding spelen eveneens een rol bij het vinden van een nieuwe baan. Job coaching of re-integratie trajecten zijn middelen om in te zetten. Onze PODA training kan meer betekenen voor deze doelgroep, omdat de training klassikaal geschied. Doelstelling: gangbare arbeid binnen de competentiekaders. 

 

Onze nieuwe Poda-training© heeft een meerwaarde zo is gebleken. Consultned heeft door deze unieke trainingen mensen geholpen, om de mindset te maken en een betere positie te veroveren op de arbeidsmarkt. 

 

Diverse gemeenten hebben al gekozen voor onze PODA training. En dat is goed voor de arbeidsmarkt en uiteraard voor de uitkeringsgerechtigde(n).

Informeer naar de WW scholingsvoucher bij uw uitkeringsinstantie en voor Bijstandsgerechtigden de subsidieregeling bij uw gemeente. Lees ook de informatie via de PODA pagina.

PODA training

Net werkloos en wat nu? 

Zodra er sprake is van werkloosheid wordt u geconfronteerd met verschillende zaken. Goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt bied kansen. Consultned heeft diverse trainingen samengesteld om u sterker te maken op de arbeidsmarkt. De trainingen worden in groepsverband van maximaal 12 personen gegeven. Zodra voldoende deelnemers zich hebben aangemeld wordt u door onze trainer benaderd. 

 

De trainingen bestaan uit maximaal 7 dagdelen afhankelijk van de behoefte in de groep en kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden. Consultned zorgt uiteraard voor de locatie.

 

Koffie en thee zijn aanwezig. Geadviseerd wordt om alle trainingen bij te wonen voor een optimaal resultaat. Meldt u aan door middel van het contact formulier wat u vindt op de contactpagina. Na ontvangst van uw gegevens zal een intake gesprek met ons plaatsvinden. Het intake gesprek vindt plaats bij u thuis en is vrijblijvend en in principe kosteloos. Indien u niet wenst deel te nemen wordt voor het intake gesprek slechts € 35,00 in rekening gebracht. Bij deelname aan de trainingen is het intake gesprek gratis. Tijdens het intake gesprek wordt u geïnformeerd over de trainingen en de kosten.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet beschikbaar voor derden of andere commerciële doeleinden. Consultned hanteert het privacy protocol. 

Doelstelling: 

Hoe profileer ik mij op de arbeidsmarkt?
Wat zijn mijn unieke talenten?
De trainer bepaalt de behoefte in de groep.        
Concreet betekent dit dat onderdelen van de trainingen naar behoefte worden behandeld. 
Voordeel van deze methodiek is dat de aandacht specifieker is en uiteindelijk leidt dit tot
efficiëntie en resultaat.                                                                                                                                         

Aanmelding intake gesprek PODA training? Surf naar onze contact pagina. En vermeldt expliciet PODA training/intake.

Customer communication college

Consultned vindt klantcontact van essentieel belang, als het gaat over uw bedrijf te promoten. De omzet te vergroten en klanttevredenheid te stimuleren. Het customer communication college verzorgd specifieke trainingen.

Quickscan bedrijf 

gallery/attachments-Image-contactopnemen.abcd

Verbeter de klanttevredenheid met onze Quickscan. Binnen enkele dagen hebt u al inzicht over hoe uw klanten daadwerkelijk over het bedrijf denken.  U bent voortdurend op zoek naar verbeteringen ten aanzien van klanttevredenheid? De groei en concurrentiepositie van het bedrijf zijn afhankelijk van uw klanten. Consultned-Quickscan helpt u mogelijk een objectief inzicht te verkrijgen in verbetermogelijkheden. Waar liggen kansen die uw bedrijf sterker maken? Op basis van de quickscan kan naar behoefte verdieping in de verbeteringen worden gezocht. Onze quickscan geeft bij een doorsnee bedrijf in een of twee dagen een goede objectieve indruk van op welke gebieden in de onderneming verbetering te behalen is. Onze rapportage bestaat uit slechts enkele A4-tjes met concrete aanbevelingen, waarmee je vervolgens de essentiële stappen kunt zetten. Op basis van interviews en verdiepingsvragen aan personeel, staf, management en directie ontstaat een objectief beeld. Uit de praktijk is gebleken dat een quickscan een meerwaarde heeft voor uw bedrijf. Bent u geïnteresseerd? Zendt dan uw E-mail naar: info@consultned.com  Met vermelding van Consultned-Quickscan en uw gegevens of contactpersoon, telefoonnummer en naam van de onderneming. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op.

Jouw persoonlijke video presentatie (elevator pitch)?

Interesse voor het maken van uw eigen video, waarin u uw competenties toelicht?
Ga naar http://consultned.nl voor meer informatie.

Consultned heeft een behoeftepeiling gedaan in wijk- en buurtcentra. In diverse provincies zijn een aantal van deze centra benadert. Conclusie; de behoefte aan onze dienstverlening is er. De inzet van onze wijkcoach heeft in bepaalde wijken geresulteerd in betere omgang tussen bewoners en/of de leefsituatie verbeterd. Benieuwd wat ons team voor uw wijk kan betekenen?  

Raadpleeg onze contactpagina en vermeldt in uw reactie, of u particulier bent of vanuit de gemeente belangstelling hebt.

Onze wijkcoach helpt.

"Samen voor een leefbare buurt".